Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 96
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1131
Látogatók tegnap: 107
Látogatók a hónapban: 608
Összes látogatók: 216852

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Helyi Építési Szabályzat módosítás társadalmasítása

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:240/2016/Ikl.

Tárgy: A helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005-ben fogadta el a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet.

A Vas Megyei Kormányhivatal a 2016-ban célellenőrzés keretében vizsgálta a helyi építési szabályzatokra vonatkozó rendeleteket és a helyi védett épületekre vonatkozó rendeleteket.

Az ellenőrzés alapján a Kormányhivatal javasolja a 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítását. A partnerségi szabályzatnak megfelelően a véleményeket bekértük és a rendeletet tárgyalásos eljárásban kerül módosításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően szabályozza a helyi építéseket.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: közvetlen hatása nincs, a meglévő építési szabályzat már nem felel meg a magasabb szintű jogszabályokban előírt követelményeknek, így a rendelet alkalmazhatósága nem megfelelő. A későbbiekben egy esetleges pályázatnál hátrányos helyzetbe kerülhet az önkormányzat a nem megfelelő HÉSZ a település fejlesztését, fejlődését akadályozza.

b) környezeti és egészségi következményei: a HÉSZ a helyi dokumentuma az épített környezet alakításának, így alapvetően meghatározza a község arculatát.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet elavult.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a helyi építés szabályozása.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ 21/A.§-ának megfelelően a rendelet társadalmasításra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjék elfogadni.

Bük, 2016. szeptember 13.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2016. (… . … .) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (7) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület a folyóvizek medre és partja és a közcélú nyílt csatornák medre és partja.  A területen épületek nem helyezhetők el, építmények pedig a közúti forgalom biztosítására helyezhetők el.”

2.§ A Rendelet 14.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (7) Helyi védelmet élvező építmények esetén az alábbi védelmi előírásokat kell betartani:

a) az (5) bekezdésben felsorolt területeken a meglévő épület utcai homlokzatának átépítésénél, új épületek utcai homlokzatánál az egyes utcák és utcaszakaszok hagyományos beépítési jelleggel, a szomszédos épületek tetőformájához illeszkedő (oromfalas, vagy kontyolt tetőforma) tetőkialakítást, a külső homlokzaton lévő nyíláskiosztás ritmusát és arányát, a párkányok és vakolatminük elhelyezését kell követni,

b) a meglévő épületek megőrzendők és csak gazdasági számításokon túl is indokolt műszaki avultság esetében bonthatók el,

c) az esetlegesen elbontandó épületről részletes felmérési rajz és fényképes dokumentáció készítendő,

d) védett épületen toronyszerű tetőkialakítás nem megvalósítható, látványt zavaró építmény utcai homlokzaton nem helyezhető el, a nyílások kialakításánál több kisebb nyílás létesítendő, az utcai homlokzaton erkély, loggia kialakult állapot kivételével nem létesíthető, tetőfedés anyagaként a hagyományos cserépfedés színárnyalatoktól eltérő színű héjanyag nem helyezhető el, a homlokzaton a kialakult építészeti hagyományokkal összhangban lévő párkány, tagom létesítendő, a meglévő megtartandó, helyreállítandó,

e) közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.”

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1.§-a, 6.§ (1) bekezdés d) és e) pontja, 6.§ (3) bekezdés b) pont 5. és 6. mondata, 6.§ (3) bekezdés c) pontja, 8.§ (4) bekezdése, 11.§ (1) és (4) bekezdése, 13.§ (1)-(2) bekezdése, 16.§ (1) bekezdése és 18.§ (4)-(6) bekezdése.

Berényi Pál sk                                                                                         Dr. Tóth Ágnes sk

 

polgármester                                                                                                 jegyző

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték