Online Statisztika

Online vendégek: 3


Látogatók ma: 91
Online látogató: 3
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1131
Látogatók tegnap: 203
Látogatók a hónapban: 1586
Összes látogatók: 222805

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

helyi népszavazás rendelet-tervezet

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:234/2017/Ikl.

Tárgy: Új népszavazási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 2014. január 18-án lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az országos népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45-51. §-ai, amelyek a népszavazásról rendelkeztek.

A jelen hatályos szabályok alapján a képviselő-testület csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozhatja meg.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint:

„34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet

a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”

Iklanberény Községi Önkormányzat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001. (VI.28.) rendeletét a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálta.

A rendelet megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett számos jogszabály módosításra tekintettel a Kormányhivatal új rendelet megalkotását javasolta.

Javaslatuk szerint : „A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát, - a 10-25 % -os törvényi keretre figyelemmel - kell megállapítani. A választópolgárok számának folyamatos változására tekintettel célszerű nem a törvény szerinti szélső % - értékeknek megfelelő lakosságszám meghatározása, a kiszámított számhoz a „legalább" szó kapcsolása. A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát a rendeletben a 2016. október 2-ai népszavazás során rendelkezésre állt települési lakosságszámhoz kell igazítani, célszerűen annak a 10% -a fölötti, de 25%-a alatti szám (fő) meghatározással.”

A 2016. október 2-ai népszavazáson 39 fő szerepelt a szavazóköri névjegyzékekben összesen. E számot alapul véve 4 és 9 fő között kell a népszavazás kezdeményezése jogosultak számát meghatározni. javaslom olyan szám meghatározását, amely nem vonja maga után a rendelet évenkénti módosításának szükségességét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei - jelenleg nem ismert.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény előírásainak, ezért módosítása szükséges.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a helyi népszavazáshoz kapcsolódóan a választópolgárok számának meghatározása.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2017. szeptember 7.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (… . ... .)

önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást legalább 5 fő választópolgár kezdeményezhet.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001. (VI.28.) rendelet.

Berényi Pál sk                                                              Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                        jegyző

 

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték