Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 2
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 50
Látogatók a hónapban: 2067
Összes látogatók: 200267

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Gyeremkvédelmi rendelet egységes szerkezetben

Iklanberény község Önkormányzatának Képviselőtestülete " A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról " szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban : GyvT ) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

I.

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a GYvT 4.§ - ban meghatározottakra terjed ki.

2.§3

Feladat- és hatáskörök

Az e rendeletben maghatározott hatáskörök gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik..

II.

Gyermekvédelmi alapellátások

3.§3

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja: oktatási támogatás, óvodakezdési támogatás, gyermekjóléti szolgáltatás a Répcementi Önkormányzati Társulás keretében.

III.

Pénzbeli és Természetbeni ellátások

4.§3

5.§3

Tankönyvtámogatás

6.§

(1) 2 A polgármester átruházott hatáskörében kérelemre támogatásban részesíti az iklanberényi állandó lakos óvodásokat, valamint alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézménye nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat.

(2) 1 A támogatás összege:

-óvodás esetén            5.000.- Ft / gyermek

-általános iskolás tanuló esetén          20.000.- Ft / tanuló

-közép- és felsőfokú int. tanuló esetén          25.000.- Ft / tanuló

(3) A támogatás minden év szeptember 30-ig igényelhető a hivatalban.

(4) 2 A kérelmet írásban kell előterjeszteni a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál és mellékelni kell óvoda, illetve iskolalátogatási igazolást.

7.§3

IV.

Személves gondoskodást nyújtó ellátások

8.§3

Általános szabályok

A személyes gondoskodás igénybevétele – amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

9.§3

10.§

Gyermekjóléti szolgáltatás

(1)3 A gyermekjóléti szolgáltatást - a társulási megállapodásban rögzítettek szerint – az önkormányzat a Répcementi Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti szolgáltatást útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39 - 40. § - ai határozzák meg.

11.§3

V.

Egvéb rendelkezések

12.§3

Záró rendelkezések

13.§

(1) E rendelet 2006. január 1 . napján lép hatályba .

(2) A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv, valamint az 1/2001/ 11.12./ Önkormányzati rendelettel 2005. december 31-ig megállapított rendszeres gyerekvédelmi támogatásokra, azok tovább folyósítására a 2005 évi CXXVI.tv. 28. § 9 - 10. bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Azt a jogosultat, akinek 2005. december 31-én rendszeres gyerekvédelmi támogatást folyósít az önkormányzat, 2006. június 30 - ig rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni.

(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI tv., továbbá a 133 / 1997. / VII.29. / Korm. rendeletben és a 149 / 1997. / IX.10. / Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Iklanberény önkormányzat 3 / 2001. / 11.15. / számú rendelete, illetve az azt módosító 2 / 2002. / 11.15. / sz., a 7 / 2002./IX.2./sz, a 3 / 20037 III.177 sz, 10/20037VIII. 117sz., a 22 / 2003. / XII.157 a 8/2005./VI.23./ sz, és a 11 / 2005./VIII.307 számú rendelete.

Iklanberény, 2005. december 29.

Mészárosné Nagy Mária polgármester sk                                                                            Udvardy Zita h. körjegyző sk

A rendelet kihirdetve: 2005.december 29 - én.

Udvardy Zita h. körjegyző sk

1Módosította:7/2007. (IX.6.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2007. szeptember 6.

2 Módosította: 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. március 1.

3 Módosította: 11/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1.

Egységes szerkezet hiteléül:

Dr. Tóth Ágnes sk

 

jegyző

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték