Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 267
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1131
Látogatók tegnap: 344
Látogatók a hónapban: 2892
Összes látogatók: 224111

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Hírek

A Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. értesíti a lakosságot:

Tisztelt Cím!

A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet 4. §-a (1) bek. valamint a 10.§. (8) bekezdése alapján tájékoztatom T. Címet, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatási feladatainkat az Önök településén 2018. március hónapban megkezdjük.

A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján az egylakásos ingatlanok esetében sormunka keretén kívül, megrendelésre kell elvégezni.

Fentiek alapján ezen időszakban a körzetben tartózkodó kéményseprő munkatársainknál, ill. a következő elérhetőségeken megrendelhető a szolgáltatás:

 

Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.

Szombathely, Nárai u. 3. szám, Tel.: 94/506-490, Fax: 94/506-498, Mobil: +36304747376

E-mail: kemenysepro@slk.hu, kemenysepro.megrendeles@gmail.com

 

 

Segítségüket előre is köszönjük.

Szombathely, 2018. március 23.

Vas Megyei Kéményseprő Kft.

Közlemény

Hírek

Közlemény

a 2018. április 8. napjára kitűzött

országgyűlési képviselő-választásról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-választást.

 

Továbbiak a Részletek alatt olvashatóak:

 

Dr. Tóth Ágnes Jegyző, HVI Vezető

 

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Hírek

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek, valamint egyéni vállalkozók figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet.

További részletek az alábbi linken olvashatóak:

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Hulladékszállítási díjhátralékok beszedése

Hírek

Tisztelt Lakosság!

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

További részletek az alábbi linken olvashatóak:


Iklanberény, Béke utca címrendezése

Hírek

Tisztelt Lakosság!

Iklanberény, Béke utca címrendezése, címmel nem rendelkező ingatlanok címmegállapítása, hibás házszámok átszámozása tárgyában a hirdetmény a következő linken olvasható:

http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=206

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

TAK elfogadott

Települési Arculati Kézikönyv

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Települési Arculati Kézikönyvet 2017. december 6-án a 42/2017. (12.06.) számú határozatával. A TAK a következő linken található az Önkormányzat/rendeletek fül alatt:

http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=204

 

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Településkép védelméről szóló rendelet

Települési Arculati Kézikönyv

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.6.) számú önkormányzati rendelete a következő linken olvasható:

http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=205

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Iklanberény, Fő utca címrendezése

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

Iklanberény Fő utca címrendezése, páratlan oldalon lévő, címmel nem rendelkező ingatlanok címmegállapítása, hibás házszámok átszámozása tárgyában a hirdetmény az alábbi linken található:

 

http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=193

 

Bük, 2017. október 18.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

helyi népszavazás rendelet-tervezet

Hírek

Helyi népszavazási rendelet-tervezet véleményezésével kapcsolatos esetleges javaslataitkat a Büki Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségére várjuk.

SZTV bővített műsorszórás!

Hírek

Tisztelt Lakosság!

2017.07.01-től bővített sugárzási körzettel jelenik meg a Szombathelyi Televízió.

A
PRTelecom digitális adásának 28-as csatornáján és a UPC kábelhálózatán is láthatóak településükön és vonzáskörzetében az SZTV műsorai.

Napra kész helyi hírekkel látjuk el a a televízió nézőit.

Adásainkat a www.sztv.hu honlapon is visszanézhetik.

Tűzgyújtási tilalom

Hírek

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földművelésügyi Miniszter országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az elrendelés az alábbi linkekről érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/altalanos-tuzgyujtasi-tilalmat-rendelt-el-a-foldmuvelesugyi-miniszter

http://www.atv.hu/belfold/20170620-vigyazat-tuzgyujtasi-tilalmat-rendeltek-el-magyarorszagon/hirkereso

Tisztelettel : Berényi Pál polgármester sk.

Településképi Arculati Kézikönyv

Települési Arculati Kézikönyv

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.


A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket. A törvény végrehajtásával a településügyben csökken a bürokrácia az által, hogy az eddigi 5 helyi rendelet szerepét egy veszi át. A követhetetlen helyi rendeleteket így egy közérthető, a helyi polgárok közmegegyezésén alapuló szabályozás váltja fel.

A Településképi Arculati Kézikönyvünk készítése folyamatban van, kérjük segítse munkánkat, hogy az alábbi kérdőívet kitölti és papír alapon az Önkormányzat részére, vagy elektronikusan az info@varosokologia.com címre megküldi a részünkre.


Iklanberény Településképi Arculati Kézikönyvének készítői, a Városökológia Bt. munkatársai készségesen állnak rendelkezésükre, az info@varosokologia.com címen, várjuk hozzászólásaikat.

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet társadalmasítása

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:138-1/2017/Ikl.

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a szerint:

„35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;”

A hatályos önkormányzati rendelet 2014-ben került elfogadásra.

2017. április 1. napjától a közszolgáltatást a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31hrsz.) látja el. E változást a helyi rendeleten át kell vezetni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint:

„A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása, hogy a települési köztisztaság biztosításának egyik eszköze a hulladékgazdálkodási közszolgáltató szabályozott keretek között végezze tevékenységét.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendeletben a korábbi közszolgáltató szerepel, így nem felel meg a törvényi előírásoknak.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása a településen.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2017. május 2.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyző

 

Szelektív hulladék gyűjtés tájékoztató

Hírek

Tisztelt Lakosság!

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója a Szelektív hulladékgyűjtés otthon: a házhoz menő zsákos gyűjtéssel kapcsolatban az Önkormányzat/Rendeletek/Kategóriák/Felhívások fül alatt található, olvasható.

Link: http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=4

 

Iklanberény, 2017. április 28.

Berényi Pál polgármester sk.

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

Hírek

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

 

A 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beirítkozásáról szóló közlemény az alábbi linken olvasható: http://www.buk.hu/hu/hirek/oktatas/kozlemeny-az-altalanos-iskola-elso-evfolyamaba-torteno-beiratkozasrol-1552.html?p=1.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Előterjesztés

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:24-1/2017/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. január 18-i testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően a 2017. évi kiadások racionalizálása érdekében javaslom a két rendelet módosítását.

A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint 3 éjszaka után kórházi gyógykezelés után 10.00 Ft támogatás adható. Ezt javaslom 5 éjszakát meghaladó gyógykezelés esetére korlátozni és a támogatást 20.000,-Ft-ra emelni.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a felsőoktatásban tanuló gyermeknek 25.000,-Ft támogatás jár. Ezt a támogatási formát javaslom megszüntetni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának a helyi támogatások szabályozása és csökkentse az önkormányzat szociális kiadásait.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: a támogatások megszüntetése.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A támogatások nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy az önkormányzat kiadásait nem növelik a támogatás. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni.

Bük, 2017. január 25.

Berényi Pál sk

polgármester

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester az öt éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 20.000 forint települési támogatást állapíthat meg.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§(1) és (2) bekezdésében, 20.§ (4) bekezdésében, 21.§-ában, 29.§-ában, 131.§ (1) bekezdésében és 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1)  A polgármester átruházott hatáskörében kérelemre támogatásban részesíti az iklanberényi állandó lakos óvodásokat, valamint alap-és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat.

(2) A támogatás összege óvodás esetén: 5.000.- Ft / gyermek, általános- és középiskolai tanuló esetén: 20.000.- Ft / tanuló.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál Dr. Tóth Ágnes

polgármester jegyző

Tájékoztató

Hírek

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A tájékoztatás a következő linken elérhető: http://www.buk.hu/hu/hirek/onkormanyzat-2/a-legfontosabb-tudnivalok-a-kemenysepresrol-1465.html?p=1

 

Bük, 2016. november 3.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

HIRDETMÉNY

Hírek

HIRDETMÉNY

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek fül alatt olvasható!

 

Iklanberény, 2016. október 20.

 

Berényi Pál sk. polgármester

Helyi Építési Szabályzat módosítás társadalmasítása

Hírek

A rendelet módosítás szövege a részletek menüpontban található.

Kérjük esetleges véleményüket a Büki Közös Önkormányzati Hivatal valamelyik elérhetőségére küldjék meg.

Közlemény

Hírek

Közlemény

a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazásról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára tűzte ki az országos népszavazást.

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A választópolgárok a lakóhelyükön szavazhatnak. (Amennyiben a szavazás napján nem lakóhelyén tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes választási irodához benyújtott kérelemben kérheti, hogy ott szavazhasson ahol a szavazás napján tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.)

A névjegyzékbe történt felvételükről a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítette 2016. augusztus 15-ig. (Ha az értesítést nem kapja meg vagy augusztus 5. után létesít lakóhelyet, a választópolgárnak a helyi választási iroda adja át az értesítőt.)

Szavazni személyesen a lakóhely szerint illetékes szavazókörben lehet.

A korábbi évekhez hasonlóan a mozgásában korlátozott személy kérheti, hogy mozgóurna igénybevételével szavazhasson. Kérelmét írásban 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig nyújthatja be a helyi választási irodának, illetve 2016. október 2-án 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságnak.

A népszavazási kampány 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

Közlemény

a helyi választási irodáról

A népszavazással kapcsolatos helyi feladatokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) működő helyi választási iroda látja el Bük és Iklanberény települések vonatkozásában. Vezetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A népszavazással kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzatok honlapján www.buk.hu és www.iklanbereny.hu is közzétesszük.

A népszavazással kapcsolatos további információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtására is lehetőség van.

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Meghívó testületi ülésre

Iklanberény Község Képviselő-testülete 2016. június 22-én 15.00 órakor rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Iklanberény, Fő u. 39. Iklanberény önkormányzati épület hivatalos helyisége.

Napirend

 

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Tóth Ágnes jegyző

2. Ultrahang készülék támogatása

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

Indítványok, bejelentések

 Iklanberény, 2016. június 16.

Tisztelettel:

Berényi Pál

Polgármester

Az előterjesztések megtalálhatók a www.iklanbereny.hu/önkormányzat/jegyzőkönyvek fül alatt a "Meghívó a 2016. 06.22-i képviselő-testületi ülésre".