Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 44
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 95
Látogatók a hónapban: 2150
Összes látogatók: 186973

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Tájékoztató a falugondnoki szolgálatról

Tájékoztatás a falugondnoki szolgálat feladatairól és az igénybe vétel módjáról

Iklanberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 1. napjától a község falugondnoki szolgálatot működtet.

1. A szolgáltatás tartalma

A falugondnoki szolgáltatás alapellátási feladatai:

a) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

b) családsegítésben való közreműködés,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da) a háziorvosi rendelésre szállítás,

db) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

 

2. A szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban. A kérelemről a polgármester dönt.

3. A falugondok heti 40 órában végzi feladatát. Munkaideje munkanapokon reggel 7,30 órától délután 15,30 óráig tart. A falugondnok nem a falugondnoki szolgáltatás 1. pont szerinti egyéb célú feladatellátására, illetve a falugondnoki gépjármű nem falugondnoki szolgáltatás céljára történő használatára kizárólag ezen időtartamon túl kerülhet sor, amelyről szükség esetén a fenntartó dönt.

 

 

Iklanberény 2015. január 14.

Berényi Pál

 

polgármester

falugondnoki pályázat

A falugondnoki állás pályázati kiírása a részletek menüpontban megtekinthető

Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezet társadalmasítása

Iklanberény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (… . … .)  önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

 

Kérjük a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket 15 napon belül (január 28-ig) szíveskedjenek megküldeni a Büki Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségére.

 

 

 

Szociális rendelet egységes szerkezetben

IKLANBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A HELYI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

 

 

(EGYSÉGES SZERKEZET)

Gyeremkvédelmi rendelet egységes szerkezetben

Iklanberény Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(XII.29.) önkormányzati rendelete

 

a GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Települési szilárd hulladék rendelete egységes szerkezetben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete

A Katasztrófavédelem téli felhívása

A felhívás részleteit a részletek menüpomntban találhatják.

Szociális rendelet módosítás

Kérjük, hogy a részletekben szereplő szociális rendelet módosításáról szóló tervezettel kapcsolatos véleményüket 15 napon belűl szívewskedjenek a Büki Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségeinek valamelyikére eljuttatni.

Falugondnoki pályázat

A falugondnoki pályázat részletes kiírását a hír részléeteiben találhatják.

Hulladékrendelet módosításának társadalmasítása

Kérjük javaslataikatt szíveskedjenek a Büki Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségeire eljuttatni.

SZMSZ rendelet módosítás

Hírek

Az SZMSZ rendelet módosításának tervezetével kapcsolatos véleményeket kérjük juttassák el a Büki Közös Önkormányzati Hivatalba.

Választási közlemény

Közlemény

a jegyzőkönyvek megtekintéséről

Az iklanberényi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán készült jegyzőkönyvek (szavazóköri és egyben eredmény jegyzőkönyvek) 2014. október 15-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodában (Büki Közös Önkormányzati Hivatal 9737 Bük Széchenyi u. 44.) munkaidőben (7.30-16.00 óra között) megtekinthetőek.

 

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Eb oltás

2014.10.10-én (pénteken) 13 órától 14 óráig EB OLTÁS lesz a buszvárónál. Az oltás költségei változatlanok (tavalyi ár).

Szavazólapok jóváhagyása

Jelölt sorrend sorsolás határozatai

Iklanberényi Helyi Választási Bizottság

9634 Iklanberény Fő u. 39.

11/2014. (09.08.) HVB határozat

Az Iklanberényi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§ alapján a polgármester jelöltek sorsolását lefolytatva a következő sorrendet állapította meg: egy jelölt van: Berényi Pál független jelölt, így sorrendet nem lehet megállapítani.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint:

„160. § (1) A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

239. § A 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

240. § (1) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

(2) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

Az Iklanberényi Helyi Választási 2014 szeptember 8-án 16.15 órakor kezdődött ülésén rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fenti jogszabályi rendelkezéseken alapul.

Iklanberény 2014. szeptember 8.

Gájer Imre

 

Iklanberényi Helyi Választási Bizottság elnöke


Iklanberényi Helyi Választási Bizottság

9634 Iklanberény Fő u. 39.

12/2014. (09.08.) HVB határozat

Az Iklanberényi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§ alapján az egyéni képviselő jelöltek sorsolását lefolytatva a következő sorrendet állapította meg:

1.Mészáros Péterné független

2. Mészárosné Nagy Mária független

jelöltek.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint:

„160. § (1) A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

239. § A 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

240. § (1) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

(2) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

Az Iklanberényi Helyi Választási 2014 szeptember 8-án 16.15 órakor kezdődött ülésén a sorsolást lefolytatta és annak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fenti jogszabályi rendelkezéseken alapul.

Iklanberény 2014. szeptember 8.

Gájer Imre

Iklanberényi Helyi Választási Bizottság elnöke

 

Búcsú és Falunap

Tisztelettel meghívjuk a 2014.09.14-én tartandó BÚCSÚ és FALUNAP rendezvényünkre.

Program:

11.00

Ünnepi szentmise a Kápolnában, rossz idő esetén az Imaházban, Fő utca 14. szám alatt

12.00

Megnyitó - Berényi Pál Ikllanberény polgármestere

Köszöntő: Dr. Kapiller Sarolta a Kőszegi Járási hivatal Vezetője

Ünnepélyes átadás: Közösségi közlekedés pályázat befejezéseként az új autóbuszváró és buszöböl ünnepélyes átadása

12.40

Ebéd

13.30

Joni Magic - Nagy Jonatán bűvész műora

14.30

Farkas Sándor Egylet műsora

15.30

Turi Gábor és Gosztola Dorina retró slágerek

17.00

Élőzene, tánc

 

A programok alatt büfé üzemel.

 

Mindenkit szerettel vár:

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Berényi Pál polgármester

 

Közlemény a Helyi Választási Irodáról

Közlemény

a helyi választási irodáról

A választással kapcsolatos helyi feladatokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) működő helyi választási iroda látja el Bük és Iklanberény települések vonatkozásában. Vezetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A választással kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzat honlapján is közzétesszük.

A választással kapcsolatos további információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtására is lehetőség van.

 

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Választás 2014

Hírek

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályok.

 

A csatolt mellékletben megtekinthető itt.

 

A csatolt mellékletben megtekinthető itt.


A csatolt mellékletben megtekinthető itt.

Folyékony hulladék rendelet véleményezése

Hírek

Kérjük szíveskedjenek a rendelettervezettel kapcsolatos véleményüket a Büki Közös Önkjormányzati Hivatal részére 30 napon belül megküldeni.

Hulladékgazdálkodás rendje rendelet

Hírek

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.11.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igényvbevételéről.

Szúnyoggyérítés

Hírek

FELHÍVÁS!

Iklanberény Községi Önkormányzat felhívja a lakosság és a méhészek figyelmét, hogy

IKLANBERÉNY településen

2016. augusztus 1-én a napnyugta előtti órákban (pótnap augusztus 2.)

a település közigazgatási területén

SZÚNYOG GYÉRÍTÉST

végeznek.

A munkát helikopterrel végzik.

Iklanberény, 2016. július 28.

 

Berényi Pál polgármester sk.