Elõterjesztés
2020. szeptember 15. kedd No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:24-1/2017/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A 2017. január 18-i testületi ülésen hozott döntésnek megfelelõen a 2017. évi kiadások racionalizálása érdekében javaslom a két rendelet módosítását.

A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint 3 éjszaka után kórházi gyógykezelés után 10.00 Ft támogatás adható. Ezt javaslom 5 éjszakát meghaladó gyógykezelés esetére korlátozni és a támogatást 20.000,-Ft-ra emelni.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a felsõoktatásban tanuló gyermeknek 25.000,-Ft támogatás jár. Ezt a támogatási formát javaslom megszüntetni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintû jogszabály elõírásának a helyi támogatások szabályozása és csökkentse az önkormányzat szociális kiadásait.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: a támogatások megszüntetése.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A támogatások nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy az önkormányzat kiadásait nem növelik a támogatás. A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt képviselõ-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni.

Bük, 2017. január 25.

Berényi Pál sk

polgármester

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A Képviselõ-testülettõl kapott átruházott hatáskörben a polgármester az öt éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 20.000 forint települési támogatást állapíthat meg.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§(1) és (2) bekezdésében, 20.§ (4) bekezdésében, 21.§-ában, 29.§-ában, 131.§ (1) bekezdésében és 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.§ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6.§ (1)  A polgármester átruházott hatáskörében kérelemre támogatásban részesíti az iklanberényi állandó lakos óvodásokat, valamint alap-és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat.

(2) A támogatás összege óvodás esetén: 5.000.- Ft / gyermek, általános- és középiskolai tanuló esetén: 20.000.- Ft / tanuló.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Berényi Pál Dr. Tóth Ágnes

polgármester jegyzõ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás