Helyi népszavazás rendelet-tervezet
2020. szeptember 15. kedd No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:234/2017/Ikl.

Tárgy: Új népszavazási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A népszavazás kezdeményezésérõl, az európai polgári kezdeményezésrõl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 2014. január 18-án lépett hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát vesztette az országos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45-51. §-ai, amelyek a népszavazásról rendelkeztek.

A jelen hatályos szabályok alapján a képviselõ-testület csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozhatja meg.

A népszavazás kezdeményezésérõl, az európai polgári kezdeményezésrõl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szerint:

„34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet

a) a képviselõ-testület tagjainak legalább egynegyede,

b) a képviselõ-testület bizottsága,

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.

(2) A képviselõ-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”

Iklanberény Községi Önkormányzat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 7/2001. (VI.28.) rendeletét a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenõrzés keretében vizsgálta.

A rendelet megalkotása óta eltelt idõben bekövetkezett számos jogszabály módosításra tekintettel a Kormányhivatal új rendelet megalkotását javasolta.

Javaslatuk szerint : „A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát, – a 10-25 % -os törvényi keretre figyelemmel – kell megállapítani. A választópolgárok számának folyamatos változására tekintettel célszerû nem a törvény szerinti szélsõ % – értékeknek megfelelõ lakosságszám meghatározása, a kiszámított számhoz a „legalább” szó kapcsolása. A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát a rendeletben a 2016. október 2-ai népszavazás során rendelkezésre állt települési lakosságszámhoz kell igazítani, célszerûen annak a 10% -a fölötti, de 25%-a alatti szám (fõ) meghatározással.”

A 2016. október 2-ai népszavazáson 39 fõ szerepelt a szavazóköri névjegyzékekben összesen. E számot alapul véve 4 és 9 fõ között kell a népszavazás kezdeményezése jogosultak számát meghatározni. javaslom olyan szám meghatározását, amely nem vonja maga után a rendelet évenkénti módosításának szükségességét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintû jogszabály elõírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei – jelenleg nem ismert.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg a népszavazás kezdeményezésérõl, az európai polgári kezdeményezésrõl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény elõírásainak, ezért módosítása szükséges.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintû jogszabálynak megfelelõ módon történik a helyi népszavazáshoz kapcsolódóan a választópolgárok számának meghatározása.

A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelõen a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2017. szeptember 7.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének …./2017. (… . … .)

önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a népszavazás kezdeményezésérõl, az európai polgári kezdeményezésrõl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást legalább 5 fõ választópolgár kezdeményezhet.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 7/2001. (VI.28.) rendelet.

Berényi Pál sk                                                              Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                        jegyzõ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás