Szociális rendelet módosítás tervezet társadalmasítása
2020.09.15. No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:26-2/2015/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A rendelet módosítását az indokolja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) rendelkezései szerint az adott támogatások feltételeit rendeletben kell szabályozni. A rendelet jelenleg jövedelemhatárhoz köti a községben letelepedni szándékozók támogatását, amennyiben ezen változtatni szeretne a képviselõ-testület ahhoz rendeletmódosítás szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintû jogszabály elõírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: a jelenleginél kedvezõbb szabályozás alapján többen részesülhetnek támogatásban, így a kiadások növekedhetnek.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A támogatás nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a lakosság a helyi önkormányzattól megfelelõ segítséget kap a letelepedéshez. A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges. A hatályos SZMSZ-nek megfelelõen a rendelet társadalmasításra kerül.

Kérem a Tisztelt képviselõ-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Bük, 2015. december 21.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

…/2015. (…. … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.§

(1) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15.§ (1) A képviselõ-testület vissza nem térítendõ támogatásként támogatást állapíthat meg azoknak a fiatal házasoknak, jegyeseknek, élettársaknak, akik a 40 éves kort még nem töltötték be, s lakást építenek, vásárolnak, vagy lakást bõvítenek a községben.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Berényi Pál  sk                                                                            Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                                                 jegyzõ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás